Mindfulness forløb

 
Mindfulness forløb på skoler & til private

Mange elever i folkeskolen, på gymnasier og videregående uddannelser er i dag stressede, de føler sig presset mere end nogensinde. Unge går ned med stress, får angst, depression, og andre symptomer, som påvirker deres studie men også deres dagligdag, deres familie og deres relationer med sig selv og andre.
Mindfulness hjælper alle, uanset alder, til at blive rigtig gode til at mærke sig selv, mærke efter hvordan man har, blive groundet og ikke mindst skabe ro indeni, i en fortravlet hverdag. Børn og unge opnår ro i klassen, for dermed at øge indlæring, trivsel og fællesskabet. Desuden hjælper Mindfulness på børns og unges fokus, hukommelse og koncentration.

Jeg tilbyder mindfulness forløb i SFO’er, på skoler/gymnasier, i private hjem og i virksomheder.
På forløbene er der fokus på alt fra trivsel, udfordringer, samarbejde til hvad der rør sig i den enkelte klasse, afdeling eller i det hjem der ønsker Mindfulness forløb til hele familien.
Det anbefales at Mindfulness forløb er over 12 uger, 1 gang ugentligt så det enkelte individ får det maksimale udbytte og ro.

mindfulness forløb for døtre & mødre

Jeg tilbyder egne Mindfulness forløb som foregår på Østerbro, hvor der er plads til max 6 mødre & døtre. Dette Mindfulness forløb er til jer som mor og datter, som ønsker at have mere tid sammen, og nyde en time om ugen, hvor I kommer ned i gear og øger nærværet i disse tider, hvor hele verden har været vidne til et chok og en omvæltning i vores hverdag. Disse tider kalder på ro og kvalitetstid sammen, så I kan stå endnu stærkere sammen – datter or mor

Ønsker I at deltage på mit Mindfulness forløb, og blive skrevet på listen, så send mig en mail til info@charlottemouyal.com og så kontakter jeg jer når mit næste forløb starter.

Folkeskoler

I indskolingen leges øvelserne ind gennem sanserne, forskellige lege, øvelser og via historier. Der er nogle korte yogaøvelser, som gør at børnene bliver groundet, og bliver rigtig gode til at øge deres fokus, koncentration og hvordan de kan bruge åndedrættet i deres hverdag.
Der vil være samtaler med børnene omkring forskellige følelser, sanselege samt fælles øvelser, og så slutter børnene af med at ligge på en måtte og afrunde sessionen af med roligt musik.

mellemtrinnet og i udskolingen følger vi et Mindfulness forløb, der sætter fokus på udfordringer, som eleverne står over i klasserne med henblik på at øge trivsel, øge indlæring, skabe mere ro i timerne samt styrke elevernes selvværd og tro på egne evner.
Her arbejdes der med at hjælpe og støtte eleverne til at mærke sig selv, og blive groundet via yogaøvelser, åndedrættet samt selvbevidsthed.

Gymnasier

I gymnasiet udfolder forløbene sig med fokus på at skabe ro og balance hos eleverne, mindske stress og press fra deres dagligdag, samt skabe ro i klassen.
Her kan emner som emner som præstationsansgt, usikkerhed, modløshed, mobning og andre relevante emner inddrages, så klassen styrkes og den enkelte elev også styrkes i sit værd.

Hele 40,5 % af unge kvinder i alderen 16-24 år og 23,4 % af unge mænd i alderen 16-24 år har oplevet højt niveau af stress, viser den seneste Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen. Med udgangspunkt i disse tal, er det vigtigt at fokusere på Mindfulness – den mentale sundhed på skoleskemaet, da det styrker den unges mentale trivsel og balance, og på den lange bane vil det komme eleverne til gode med mindre sygedage, stress og andre symptomer som mange døjer med i dag. Netop derfor er det vigtigt at skoler prioriterer dette, de bløde værdier, da det er det vigtige for at unge kan trives.

Kontakt mig for et skræddersyet tilbud på info@charlottemouyal.com